DISA

La Distribució Solidària d’Aliments (DISA) és un projecte conjunt entre les parròquies de l’arxiprestat de la Sagrada Família, en col·laboració amb la Fundació Social de les Filles de la Caritat perquè persones i famílies amb dificultats econòmiques puguin cobrir les seves necessitats bàsiques d’aliments. Les persones beneficiàries son derivades al centre per un treballador social de Càritas Diocesana o dels Serveis Socials del barri, que ha valorat la seva situació i determina la durada de l’ajut.

El centre està situat al carrer de Nàpols, 171 i és atès per voluntaris de les diverses parròquies, que volen compartir el goig del servei als altres. Són moltes i diverses les tasques que s’han de dur a terme i, per tant, les possibilitats de trobar una activitat que s’adapti a les pròpies capacitats o disponibilitats de cadascú. Els interessats s’hi poden adreçar presencialment o per telèfon (93 231 39 98, de 10 a 13 i de 16 a 19h).

A més, la parròquia fa dues campanyes de recollida d’aliments, abans de l’estiu i de Nadal.