Catequesi d’adults: catecumenat

Una persona major d’edat pot demanar la seva incorporació a l’Església i rebre els sagraments de la iniciació cristiana: baptisme, eucaristia i confirmació. Es tracta d’un procés personalitzat d’aproximació, coneixement i aprofundiment en la fe en Crist, anomenat catecumenat, i que té una durada habitual de dos anys

El catecumen, això és qui demana fer aquest camí de trobada amb Crist, després d’una primera entrevista, iniciarà aquest itinerari amb diverses etapes formatives i ritus que l’església té previst des d’antic. Rebrà els tres sagraments, incorporant-se així plenament a l’Església, en una sola celebració en la Vetlla Pasqual, la nit en que els cristians celebrem la Resurrecció de Crist i la seva victòria sobre la mort i el pecat.

Si un adult encara no ha rebut el sagrament de la confirmació, tot i estar batejat i haver rebut la primera comunió, també pot integrar-se en un procés catecumenal per a poder ser confirmat.

Qui desitgi rebre aquests sagraments, pot adreçar-se a la secretaria de pastoral perquè l’informin del camí concret a seguir.