Cos de Portants del Sant Crist

La Santa Creu és el senyal del cristià i constitueix, per tant, l’objecte de les més lògiques devocions i un dels motius pietosos més adients al nostre caràcter de cristians.

Jesús moria clavat al arbre de la Creu i transformava amb el seu martiri el que era instrument de suplici en símbol de redempció.

Entre les nombroses manifestacions de fervent devoció a la Creu, florides a la nostra terra, en destaquen els Cossos de Portants, agrupacions parroquials destinades, com diu llur nom, a portar el Sant Crist en totes les funcions processionals que presideix la Sagrada Imatge del Crucificat.

El Cos de Portants de la Sagrada Família es recuperà l’any 2019, reprenent una tradició que ja havia estat present durant els primers temps de la parròquia el segle passat.

Aquest Cos de Portants, format per homes i dones, assagen al llarg del curs per poder exercir el seu servei sobretot el Divendres Sant en la celebració de la Passió del Senyor i el Via crucis i també durant la Quaresma en els Via crucis que s’hi celebren.

Per a poder-ne formar part, només cal posar-se en contacte amb la secretaria de pastoral.