Escolania

L’Escolania, fundada l’any 2000, ha anat desenvolupant una tasca musical al servei dels escolans. Està formada actualment per uns 15 nois i noies d’entre 8 a 14 anys, procedents de diverses escoles properes al Temple. Els nois i noies es formen amb la impostació de la veu i el cant, reben classes d’instruments i de llenguatge musical.

Interpreten repertoris d’autors Barrocs, Romàntics i Contemporanis, com Haëndel, Bach, Mendelssohn i també d’autors catalans com Pau Casals, Ireneu Segarra, etc. Com a Escolania participen regularment a les celebracions eucarístiques a la cripta de la Sagrada Família i també intervenen a Montserrat i en altres esglésies.

Els assajos són dilluns i divendres, a les 18:30h, als locals parroquials.