Grupo Musical Integración

Aquest grup va néixer i es manté amb la finalitat d’animar musicalment les celebracions de l’eucaristia dels diumenges a les 8 del vespre, en la que hi participa una bon grup de llatinoamericans. Es troben a les 6 de la tarda per preparar la missa del mateix dia.