Concerts a la Cripta

Com a normes generals, cal tenir present:

  • El concert ha de ser gratuït. Només s’accepta la possibilitat de dur a terme una taquilla inversa.
  • La parròquia de la Sagrada Família no pot garantir la participació de públic en el concert, responsabilitat que va a càrrec de l’organitzador.
  • La difusió va a càrrec de l’organitzador, amb la validació prèvia de la parròquia.
  • La capacitat de la Cripta està limitada a un màxim de 240 persones, per la qual cosa, seguint les indicacions del personal de seguretat, una vegada completat l’aforament, no hi podrà accedir ningú més.
  • El repertori ha de ser bàsicament de música religiosa d’acord amb el lloc on s’interpreta.
  • Caldrà que s’informi amb antelació la parròquia del repertori previst.
  • La parròquia agraeix un donatiu d’agraïment per l’ús del temple.