Què és la Caritat cristiana?

«Déu és Amor,» ens diu Sant Pau (1Jn 4,1). Jesucrist és el rostre de l’Amor i la Misericòrdia de Déu. És el mateix Jesús qui, amb el seu exemple i la seva vida, ens mostra com ens hem d’estimar i la donació que hem de tenir els uns als altres i especialment envers els mes pobres, necessitats i descartats de la nostra societat. Deixant-nos el manament de l’amor, ens ha marcat el camí de la vida cristiana: «Us dono un manament nou: que us estimeu els uns als altres tal com jo us he estimat» (Jn 13,34).

La Caritat cristiana és un deure irrenunciable de tota comunitat parroquial. Va més enllà d’un altruisme d’arrel humanística o d’una activitat d’ONG. En paraules del Papa Francesc, «la Caritat és la carícia de l’Església al seu poble, la tendresa i la proximitat vers els qui pateixen». Quan el cristià actua vers el qui pateix, mogut per la caritat, troba en el germà a qui s’acosta el mateix Jesús sofrent, tal com ell ens va dir: «En veritat us ho dic: tot allò que fèieu a un d’aquests germans meus més petits, m’ho fèieu a mi» (Mt 25,40). La maduresa i compromís d’una comunitat parroquial troba la seva òptima mesura en l’acció de la seva Caritat, signe de l’Amor de Déu entre els homes.

La parròquia de la Sagrada Família disposa de variades accions en la Caritat per atendre les necessitats dels més pobres i necessitats.