Grups Musicals

Camerata Internacional de Barcelona

Orquestra de càmera que agrupa músics de tot el món, radicats actualment a Barcelona

Camerata Da Capo

Orquestra de càmera d’afeccionats amb bona formació musical

Ensamble de Quatros

Petita orquestra d’aquest instrument típic de Veneçuela

Cantoria Re-Quinto

Octet de noies que canten obres barroques i tradicionals d’Amèrica. Assajen els dijous, de 20:oo h a 22:00 h.

Coral Música Nova

Cor de gent gran, afeccionats al cant coral. Assajen els dimecres, de 11:00 h a 12:00 h.