Grups Musicals

Camerata Internacional de Barcelona

Orquestra de càmera que agrupa músics, amb alt nivell tècnic, de tot el món, radicats actualment a Barcelona. Molts dels professionals que la integren han perfeccionat els seus estudis en conservatoris d’Europa i Llatinoamèrica.

Camerata Da Capo

Orquestra de càmera d’afeccionats, creada el setembre del 2006 i formada per violins, violes, violoncels, flautes, oboès, fagot i teclat. El principal repertori de la formació és la interpretació de música clàssica, des segle XVII fins al XXI.

Ensamble de Quatros

Petita orquestra d’aquest instrument típic de Veneçuela, que neix el març del 2015, amb la idea de donar a conèixer la música tradicional veneçolana a Catalunya i la resta d’Europa.

Cantoria Re-Quinto

Octet de noies, creat el 2013, per interpretar música tradicional de cada país d’Amèrica (principalment del Sud) i música colonial barroca llatinoamericana. El Requinto és un instrument comú als paisos d’América del Sur.                                                    Assajen els dijous, de 20:00 h a 22:00 h.

Coral Música Nova

Cor de gent gran, afeccionats al cant coral.                            Assajen els dimecres, de 11:00 h a 12:00 h.