Confirmació

Què és el sagrament de la confirmació?

Juntament amb el Baptisme i l’Eucaristia, el sagrament de la Confirmació constitueix els anomenats sagraments de la iniciació cristiana.

Per aquest sagrament els creients es vinculen més perfectament a l’Església, són enriquits amb una fortalesa especial de l’Esperit Sant, i així, s’obliguem amb un compromís més gran a difondre i defensar la fe amb la paraula i les obres com a veritables deixebles de Crist.

Qui pot confirmar-se i a quina edat?

Por rebre la confirmació qualsevol batejat que no encara no l’hagi rebut i s’hi hagi preparat degudament (link a créixer en la fe / catequesi de confirmació).

Habitualment aquest sagrament es rep al voltant dels quinze anys, edat en la que hom ja té certa maduresa per assolir un nou i definitiu compromís amb la fe, culminant així el seu procés d’iniciació cristiana. Però, si no s’ha rebut a aquesta edat, es possible rebre-la en qualsevol moment si és llavors quan la desitja.

Què cal fer per rebre el sagrament de la confirmació?

Un menor, amb l’autorització dels pares o tutors, ha de sol·licitar iniciar el procés per rebre el sagrament de la confirmació omplint el formulari que caldrà demanar a la secretaria de pastoral. En el cas d’un major d’edat ell mateix realitza aquesta petició.

Caldrà, en ambos casos presentar, el certificat del baptisme (datat amb un màxim de sis mesos en el moment de iniciar el procés) i atendre a la deguda formació catequètica.

Qui pot ser padrí de confirmació?

El qui s’ha de confirmar escull el seu padrí de confirmació, que haurà de tenir una edat mínima de setze anys, ser catòlic i haver estat confirmat i haver rebut també el sagrament de l’Eucaristia. Cal que porti una vida congruent amb la fe i amb la missió que assumeix en ser padrí/na de la persona que serà confirmada.

Per a aquest sagrament només es preveu un sol padrí, home o dona, per a cada una de les persones que reben el sagrament.