Consell pastoral parroquial

Tots els fidels de l’església tenen la mateixa missió com a batejats d’anunciar l’Evangeli i participar activa i compromesament en la vida de l’Església, que es defineix a si mateixa com a comunió de germans. En aquest camí de vida comuna i construcció del Regne de Déu, hi ha diversos organismes de col·laboració i participació entre tots els membres del poble de Déu (ministres i laics).

El més significatiu és el Consell pastoral parroquial, que és presidit pel rector, en el que hi participen els altres preveres i diaques adscrits a la Sagrada Família i els laics que representen el conjunt de la feligresia.

El Consell es reuneix habitualment un cop al mes. Els seus membres es renoven periòdicament. La seva finalitat és la d’assessorar el rector en tota la tasca pastoral que es duu a terme.