Pastoral de la salut

L’acompanyament dels malalts

Els evangelis ens mostren Jesús dedicant una gran part del seu temps a guarir i acompanyar els malalts. Des de l’antigor l’Església a considerat aquesta tasca com a prioritària en la seva acció.

A la Sagrada Família hi ha un grup de pastoral de la salut integrat per persones que, degudament formades, visiten els malalts i els porten la comunió i preguen amb ells a casa seva També s’ofereix aquest servei en les residències d’ancians que ho demanen. També hi pot anar el sacerdot si es desitja rebre el sagrament de la reconciliació.

En cas de tenir algun familiar o amic malalt que vulgui rebre aquesta atenció, es pot fer saber a la secretaria de pastoral per poder-lo atendre.

Què és el sagrament de la unció dels malalts?

És el sagrament pel qual els malalts o les persones més debilitades reben la força de Déu per a ser sostingudes en aquest moment de feblesa.

Es pot rebre a les vigílies d’una operació quirúrgica important, en situació de malaltia greu o en cas d’edat avançada. És recomanable que el malalt hi pugui participar conscientment i que l’hi acompanyi la família més propera.

Per a sol·licitar-la, cal adreçar-se a la secretaria de pastoral. (enllaç amb telèfon i adreça-e de la secretaria).

En cas d’urgència per la gravetat extrema del malalt, si no es pogués contactar amb la secretaria de pastoral, es pot recórrer al servei de SALUS (telèfon 932020696), que ofereix atenció immediata a qualsevol hora del dia o de la nit.