Emmaús

«La paraula de Déu és viva i eficaç» (He 4,12), en ella ens ha estat revelada la voluntat del Pare i, per això les Sagrades Escriptures, llegides i interpretades en la Tradició de l’Església, són la font de coneixement de la historia de salvació i de l’amor de Déu vers la humanitat.

El grup Emmaús pren el seu nom dels deixebles d’Emmaús que varen experimentar com en la companyia de Jesús ressuscitat el seu cor s’abrusava dins seu mentre els parlava pel camí i els obria el sentit de les Escriptures (vegi’s Lc 24,31). Aquest grup desitja acompanyar els fidels en aquest mateix procés, tot ajudant a entendre i aprofundir el sentit de les lectures que seran proclamades cada diumenge. Està animat per un mossèn de la parròquia i, amb un diàleg franc i obert entre tots, es reuneix els dijous de 10 a 11:00 h per escoltar la Paraula de Déu i pouar-ne el seu sentit més profund.