CVX Sagrada Família

La Comunitat de Vida Cristiana (CVX) és un grup d’espiritualitat ignasiana per a laics que, seguint la vida i exemple de Sant Ignasi de Loiola, desitja formar-se i viure com a cristians compromesos. I això, donant testimoni des de valors humans i evangèlics enmig de la nostra societat, compromesos en implantar el Regne de Déu, tot tenint cura de la dignitat de les persones, el benestar de la família i la integritat de la creació.

La CVX es reuneix a les sales de pastoral de la parròquia de la Sagrada Família un dissabte al més a la tarda.