Grup de matrimonis joves

Matrimonis joves que fonamenten la seva vida en la fe, per viure-la seguint el testimoni de Jesucrist i volen compartir vivències amb altres parelles, es reuneixen un divendres al mes, al vespre.

La informació específica i la inscripció es pot fer els divendres, de 19:00 a 20:00 h, o a la secretaria de pastoral.