Eucaristia

Què és el sagrament de l’eucaristia?

L’Eucaristia és «la font i cimal» del la vida cristiana i el coronament de la iniciació cristiana i el nodriment necessari per viure com un cristià adult i compromès amb l’Evangeli.

Aquest sagrament fou instituït pel mateix Jesús en el Sant Sopar com a memorial del seu lliurament a la creu per la nostra salvació. En la celebració de la missa tota la comunitat cristiana, presidia pels seus ministres, es reuneix entorn l’altar per participar de la taula de la Paraula de Déu, escoltant les lectures bíbliques i essent instruïts en l’homilia, i de la taula de l’Eucaristia on, per la consagració, el pa i el vi esdevenen el veritable Cos i Sang de Crist, aliment per a la nostra vida temporal i eterna. En ella anunciem la mort de Jesucrist, proclamem joiosos la seva resurrecció i esperem el seu retorn.

Cal que tots els batejats participin activament i assíduament en la celebració de l’Eucaristia i, almenys, els diumenges i els dies de precepte.

A la Sagrada Família se celebren misses tant a la Cripta com a la Basílica, en català i castellà, i podeu consultar-ne els horaris.

Qui pot rebre l’eucaristia?

La Comunió és l’acció més sagrada, ja que rebem el Cos i la Sang de Crist. Per rebre l’eucaristia hom ha d’estar amb recta disposició, això es: complir la disposició sobre el dejuni eucarístic i no tenir consciència d’haver comès cap pecat greu.

Estic malalt i no puc assistir a missa. Com puc combregar?

Des dels inicis del cristianisme l’Església, acabada l’eucaristia, portava la comunió als malalts a les llars. De fet, el costum de disposar d’una “reserva” de l’eucaristia al Sagrari ve motivada precisament per aquest fet.

Si algú està malalt, a casa o hospitalitzat, i no pot assistir a missa, es pot demanar als mossens, a la sagristia o a la secretaria de pastoral que li portin la comunió a casa, i si ho desitja, també es pot confessar.

Poden combregar els no catòlics o no batejats?

No, ja que és un sagrament de l’Església i, com a tal, està reservat als fidels catòlics. En el moment de la comunió, els infants o adults que no hagin rebut encara la primera comunió, poden acostar-se al ministre amb els braços creuats sobre el pit per rebre’n una benedicció.

Què cal perquè el meu fill faci la primera comunió?

Un infant ja batejat pot continuar el seu procés d’iniciació cristiana i combregar per primer cop a partir de l’edat de vuit anys. Per preparar-se acuradament per aquest important pas en la seva vida espiritual cal que participi en la catequesi prevista.

Què fer si no s’està batejat?

Com participar de l’eucaristia a la Sagrada Família?

Horari de misses

De dilluns a dissabte:
9:00 castellà
20:00 català

Diumenges:
9:00 Missa internacional a la basílica (entrada pel carrer de la Marina)
10:30 català
11:45 castellà
13:00 català
18:30h català
20:00 castellà.

Què ha de fer un grup catòlic que vol celebrar una eucaristia a la Sagrada Família?

Omplir el formulari.

Què cal fer si es vol participar en la missa internacional de la basílica de la Sagrada Família?

  • La participació en aquesta missa és oberta a tothom que ho desitgi. Només cal presentar-se a l’entrada de la basílica del carrer de la Marina (façana del Naixement) amb prou antelació, ja que l’aforament és limitat.
  • Si es tracta d’un grup, és convenient anunciar-ne la participació amb suficient antelació omplint el formulari (enllaç).