DISA

La Distribució Solidària d’Aliments (DISA) és un projecte conjunt entre les parròquies de l’arxiprestat de la Sagrada Família, en col·laboració amb la Fundació Social de les Filles de la Caritat. Les persones que ho requereixin, un cop ja han estat ateses per l’assistenta social, poden dirigir-se per recollir aliments segons el que els és assignat, atenent el nombre de les persones de la unitat familiar. L’assistenta social és qui indica el lloc de la recollida d’aliments i els horaris per fer-ho.

Un grup de voluntaris de les diverses parròquies atén aquest servei.