Esperit i Vida

Grup bíblic per aprofundir i compartir la Paraula de Déu. Es prega i intercedeix per les diverses necessitats del món. Cultiven la fraternitat els uns amb els altres.

Es troben un dissabte al mes, de les 10 del matí fins a les 5 de la tarda.