Escola d’oració

La pregària és l’íntima trobada del cristià amb el Senyor i pot ser de lloança, acció de gràcies, súplica, petició, etc. El mateix Jesús ens deixà l’oració del Pare nostre i digué als seus apòstols: «Tot allò que demaneu en la pregària, creieu que ja ho teniu concedit, i ho rebreu» (Mc 11,24).

L’Església ha venerat la Paraula de Déu com a font primigènia per desvetllar la pregària amb la Litúrgia de les Hores i la Lectio Divina.

El grup d’escola d’oració, que es reuneix els divendres de 20:45 a 21:30, desitja acompanyar els fidels en la necessitat, aprofundiment i descobriment d’estils i maneres de pregar dins la tradició eclesial.